Jak i co czytamy w piśmie?

Każda literka ma swoją wymowę. Aby ją zrozumieć trzeba wiedzieć, że każda literka również ma trzy swoje poziomy. Najprościej wytłumaczyć to będzie na podstawie liter trzy poziomowych jak na przykład litera „f”. Z. Freud nazwał te trzy poziomy: górną – superego, środkową – ego, oraz dolną – id. Za co one odpowiadają? Górna, czyli superego za nasze dążenia, działania, cele, ambicje; środowa – ego za nasze działanie tu i teraz, nasze wszystkie wybory, czynności; id – dolna odpowiada za nasze żądze, podświadomość, w psychografologii na podstawie dolnych linii także możemy odczytać temperament seksualny.
Bardzo ważne w odczytywaniu pisma jest analiza całościowa jak i szczegółowa. Patrząc na poszczególne zdania musimy zadać sobie pytania czy któryś z tych poziomów jest bardziej widoczny od innych? Osoby piszące wysokie (wychodzące nad standardową linię i inne litery)górne części liter najczęściej są osobami bardzo wysoko aspirującymi, ambitnymi. Jeśli jednak ten poziom górny jest bardzo znacząco wybijający się może to świadczyć o głębokim pojęciu prawdy dla danej osoby uznawanie takich wartości jak dobro ponad złem, prawdomówność, ale także może świadczyć o uciekaniu w świat fantazji czy ogromnej wrażliwości. Która z tych opcji będzie poprawna? Wszystko to wynika również z analizy pozostałych cech pisma i dopiero to daje nam pełen obraz.
A co w przypadku jeśli górny poziom pisma jest stosunkowo mały (wniosek taki możemy wysnuć porównując pozostałe poziomy pisma)? Może to świadczyć o mniejszej kreatywności, taka osoba to zdecydowanie realista, być może dla takiej osoby kwestie materialne będą bardzo ważne w życiu.