✒️Psychografologia a rozpoznawanie kłamstwa
Czy możliwe jest żeby rozpoznać kłamstwo w tekście? Tak! Często na moich szkoleniach jednym z ćwiczeń jest właśnie sytuacja, w której rozpoznają kłamstwo posiłkując się tekstem pisanym. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga ono dużej precyzji w obserwacji całościowego tekstu. Kiedy bowiem analizujemy całą treść możemy zauważyć…zmianę. To ta zmiana zwana punktem odniesienia, o której często mówię jest najważniejsza w rozpoznawaniu kłamstwa. Jednak tak samo jak w obserwacji zachowań tak i w obserwacji pisma potrzebujemy wiedzieć jak ktoś pisze…kiedy nie kłamie. Te zmiany w piśmie nie są bardzo trudno zauważalne u części osób, u drugiej połowy będzie trudno wychwycić, ale można. Czym się charakteryzuje kłamstwo w piśmie? To teraz zadam Wam pytanie: co się dzieje jak opowiadasz kłamliwą historię? Czasami występują: pauzy, przejęzyczenia, duży stres i napięcie. To samo uwidacznia nasze pismo. Wyróżnia się to poprzez przerwy w treści, skreślenia, pogrubienia, przejęzyczenia… wystarczy uważnie się przyjrzeć ?