• Psychografologia a kłamstwo

Psychografologia a kłamstwo

OPIS WYKŁADU

Czy nasz charakter pisma nie kłamie? Czy można rozwijać umiejętność rozumienia i czytania pisma i w ten sposób poznać wypływającą z niego osobowość człowieka oraz jego prawdomówność? Poruszam teoretyczne zagadnienia związane z grafologią oraz psychografologią. Porozmawiamy o analizie poszczególnych liter i ich znaczeniu, o roli tempa pisania i pochylenia. Czy jest związek nacisku podczas pisania w odczytywaniu pisma? I najważniejsza kwestia – czy można rozpoznać kłamstwo w piśmie osoby, która chce coś przed nami ukryć? Wykład interaktywny z udziałem publiczności.

Możliwość gościnnych wykładów i wykładów interaktywnych na Uczelniach Wyższych, w Szkołach i Instytucjach czy podczas eventów/konferencji. Wykłady interaktywne są formą pokazu praktycznego z interakcją publiczności. Wykłady te zawierają elementy niestandardowych technik detektywistycznych. Szczegółowy program i czas trwania ustalany indywidualnie na potrzeby Klienta.

 

Wykup wykład w Twojej Firmie
Skontaktuj się