Jak widzieć więcej na rekrutacji

Jak widzieć więcej na rekrutacji

Rekrutacja jest swojego rodzaju przesłuchaniem mającym przynieść korzyść dla obydwu stron. W trakcie moich szkoleń uczę jak dzięki efektywnej rozmowie uzyskać pracownika gotowego efektywnie działać dla firmy. Jest to specjalistyczne, intensywne szkolenie mające na celu przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia i przygotowania rozmowy. Oceny
 
pracownika po wyglądzie, rozpoznania jego potrzeb i motywacji. Odpowiednie dopasowanie stanowiska i zadań. A także rozpoznawania kłamstwa w procesie rekrutacji i selekcji pracownika przeznaczone dla Pracowników Działów HR a także Osób na Stanowiskach Kierowniczych.
 
Zawiera:
  • Naukę czytania pracownika po wyglądzie
  • Naukę tworzenia profilu osobowościowego kandydata w oparciu o tzw. biały wywiad
  • Naukę pozyskiwania informacji
  • Naukę rozmowy mającej na celu wykrycie kłamstw
  • Naukę pisania zadań do assesment center mających na celu wykrycie kłamstwa orazpoznania pożądanych umiejętności i cech charakteru kandydata
  • Naukę tworzenia rozmowy mającej na celu rozpoznanie właściwych danej osobie motywacji, potrzeb.
 

 

Spotkajmy się!

Kalendarz szkoleń

dla firm i grup zorganizowanych

Nadchodzące szkolenia

Minione szkolenia