Socjotechnika

Szkolenie mające na celu praktyczną wiedzę z zakresu umiejętności odczytywania ludzkich myśli oraz wyciągania z tego odpowiednich korzyści.

Szkolenie to ma na celu wykorzystanie umiejętności korzystania z komunikacji niewerbalnych tak aby uzyskiwać komunikację zgodną z potrzebami rozmówcy i rozmawiającego (wspólna korzyść). Ma na celu zdobywanie informacji, nawiązywanie relacji, przekonywanie do swoich racji.

Szkolenie składa się z nauki o:

– kinezyce

– analizie z wyglądu

– komunikacji werbalnej/niewerbalnej

– proksemice

– mimice i mikromimice

– zdobywaniu informacji

– manipulacji

– wywieraniu wpływu

 

Szkolenie zawsze ustalane jest indywidualnie – jego czas i program, dlatego jeśli jesteś zainteresowany zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.