Mobbing i manipulacja

Szanowni Państwo,

jako specjalistka psychologii behawioralnej, kłamstwa i przesłuchań działam także szkoleniowo oraz na zasadach kontraktu/ współpracy długoterminowej pomagając wdrożyć w firmach zgodnie z ustawą komisje ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscach pracy.

Widząc jak duże zapotrzebowanie jest na wsparcie pracowników stających do tak trudnych zadań w obrębie swoich kompetencji oferuję wsparcie w tym zakresie.

Pomagam:

– wprowadzić, stworzyć i nadzorować działania komisji antymobingowych

– stworzyć narzędzia mające na celu stworzenie komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy

– stworzyć lepszą komunikację i wprowadzić w firmie nową jakość relacji pracownik – przełożony

– prowadzę szkolenia z prowadzenia przesłuchań pracowników i świadków

– prowadzę szkolenia edukacyjne z zakresu mobbingu dla pracowników

– prowadze mentoring indywidualny dla kadry kierowniczej z zakresu udzialania feedbacku i komunikacji bez przemocy

– szkole z wykrywania klamstwa i dzialan manipulacyjnych

 

Zakres moich działań oraz ich czas zależny jest od potrzeb danej firmy.

Po szczegółową ofertę zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego