Analizy

Analizy

„Oferuję przygotowanie profesjonalnej analizy pod kątem oceny wiarygodności osoby poddawanej analizie.

Analiza zawiera:

psycholingwistyczną ocenę wypowiedzi (w przypadku nagrania audio)- poddajemy ocenie słowa, użyte sformułowania, język rozmówcy, wskaźniki werbalne kłamstwa, odstępstwa od tzw. normy rozmówcy. Analiza zawiera opinię ws. kłamstwa popartą źródłami naukowymi, dzięki czemu jest ona wiarygodnym źródłem dla Sądu

analizę behawioralną rozmówcy (w przypadku nagrania wideo) – poddajemy ocenie niewerbalne zachowania rozmówcy – gesty, wygląd, reakcje na zadawane pytania.

analizę psychografologiczną – poddajemy ocenie pismo bądź podpis – opinia może zawierać wskaźniki dotyczące: możliwych zaburzeń osobowości danej osoby, kłamstwa i manipulacji.

 

Analiza powstaje w oparciu o wiedzę i doświadczenie Interdyscyplinarnego Zespołu pod dyrekcją Natalii Hofman z zakresu: psychologii śledczej, psychologii kłamstwa, nieinwazyjnej analizy osobowości z wyglądu, szkoleń przez FBI, szkoleń przez Paula Ekmana (światowego eskperta z zakresu odczytywania mikroekspresji i mikromimiki), zastosowania psychologii w pracy operacyjnej i śledczej, psychologii stosowanej, psychoanalizy, psychografologii, psycholingwistyki stosowanej.

Jest to jedyny w Polsce Zespół posiadający tak duże doświadczenie w ocenie wiarygodności i wykrywaniu kłamstwa.

Wycena przeprowadzana jest indywidualnie na zlecenie Klienta”

Spotkajmy się!

Kalendarz szkoleń

dla firm i grup zorganizowanych

Nadchodzące szkolenia

Minione szkolenia